To autorski cykliczny program honorowej zbiórki krwi, której głównym założeniem jest propagowanie idei krwiodawstwa, transplantologii oraz zdrowego trybu życia, nie tylko wśród studentów Uczelni Wyższych, ale również mieszkańców ośrodków akademickich. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat istotności zbiórek krwi, jak również promocja idei transplantologii.

Realizacja celu

101%

Gdzie i kiedy?

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

22 października 9:00-14:00 – AWF (ul. Marymoncka 34) złoty krąg przed wejściem głównym /KRWIOBUS/

Wojskowa Akademia Techniczna

13 października 10:00-14:00 – WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2) przed Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji /KRWIOBUS/

29 października 10:00-14:00 – WAT (ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2) przed Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji /KRWIOBUS/

Politechnika Warszawska

5 listopada 9:00-14:00 – PW (Plac Politechniki 1) przed Gmachem Głównym PW /KRWIOBUS/

Akademia Obrony Narodowej

15 października 10:00-14:00 – AON (Al. gen. Antoniego Chruściela ``Montera`` 103) budynek nr 14, Sala Różana przy Bibliotece Głównej AON

Uczelnia Łazarskiego

3 grudnia 9:00-14:00 – (Świeradowska 43) plac na terenie Gmachu Głównego Uczelni Łazarskiego /KRWIOBUS/

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

3 listopada 9:00-14:00 – UKSW (ul. Dewajtis 5) parking główny /KRWIOBUS/

24 listopada 9:00-14:00 – UKSW (ul. Wóycickiego 1/3) parking między Audytorium Maximum a Budynkiem 23, za Kościołem /KRWIOBUS/

Akademia Pedagogiki Specjalnej

12 listopada 9:00-14:00 – APS (ul. Szczęśliwicka 40) budynek C (parter) sala 3077

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

4 listopada 9:00-14:00 – (Nowoursynowska 166) przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska /KRWIOBUS/

Uniwersytet Warszawski

27 października 9:00-14:00 – UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) między Wydziałem Polonistyki a Stołówką na terenie Kampusu Centralnego /KRWIOBUS/

16 listopada 9:00-14:00 – UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) Stary BUW /zbiórka stacjonarna/

17 listopada 9:00-14:00 – UW (ul. Miecznikowa 1) Wydział Biologii /zbiórka stacjonarna/

2 grudnia 9:00-14:00 – UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) między Wydziałem Polonistyki a Stołówką na terenie Kampusu Centralnego /KRWIOBUS/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

termin w trakcie ustalania – UP (ul. Akademicka 13) budynek Agro II, sala nr 1

Katolicki Uniwersytet Lubelski

termin w trakcie ustalania – KUL (Al. Racławickie 14) Collegium Norvidianum

Politechnika Lubelska

termin w trakcie ustalania – PL (ul. Nadbystrzycka 40a) Biała Sala (stołówka Politechniki Lubelskiej)

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

27 października 9:00-13:00 – AWF (ul. Mickiewicza 98) budynek P4

28 października 9:00-13:00 – AWF (ul. Mickiewicza 98) budynek P4

29 października 9:00-13:00 – AWF (ul. Mickiewicza 98) budynek P4

/w ramach współpracy z KHD Pijafka oraz Samorządem Studenckim AWF Wrocław - Akcja ``AWF ODDAJE KREW``/

Uniwersytet Wrocławski

18 listopada 10:00-15:00 – UWr (ul. Koszarowa 3) Wydział Nauk Społecznych

25 listopada 10:00-15:00 – UWr (ul. Uniwersytecka 7/10) Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

/w ramach współpracy z KHD Pijafka/

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15 grudnia 11:30-16:00 – Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP (Plac Grunwaldzki 24a) /w ramach współpracy z KHD Pijafka/

16 grudnia 11:30-16:00 – Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP (Plac Grunwaldzki 24a)
/w ramach współpracy z KHD Pijafka/

Politechnika Wrocławska

17 grudnia 11:30-16:00 – Osiedle Studenckie Wittigowo - Akademik T-16 (ul. Edwarda Wittiga 4) /Krwiobus/ /w ramach współpracy z KHD Pijafka/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

22 października 9:00-14:00 – UAM WPiA (Al. Niepodległości 53) parking przed budynkiem dziekanatu (tzw. koszarowiec) /KRWIOBUS/
/w ramach akcji Pół litra ratuje życie vol.3 organizowanej przez Radę Samorządu Studentów WPiA UAM/

22 grudnia 9:00-14:00 – UAM WH (ul. Święty Marcin 78) zbiórka stacjonarna w budynku
/w ramach akcji Pół litra ratuje życie vol.3 organizowanej przez Radę Samorządu Studentów WPiA UAM/

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

4 listopada 9:00-14:00 – AWF (ul. Królowej Jadwigi 27/39) sala w trakcie ustalania w Budynku Głównym AWF”

5 listopada 9:00-14:00 – AWF (ul. Królowej Jadwigi 27/39) sala w trakcie ustalania w Budynku Głównym AWF”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

w trakcie ustalania - UP (ul. Wojska Polskiego 28) holl przy popiersiu w Collegium Maximum

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

27 października 9:00-16:00 – Aula UMK (ul. Gagarina 11)

 

Uniwersytet Gdański

w trakcie ustalania – UG (ul. Wita Stwosza 57) PARKING OBOK WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UG KRWIOBUS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

26 listopada 10:00-14:00 – PWSZ (ul. Mechaników 3) parking przy uczelni /KRWIOBUS/